logo
  • Direct iemand spreken ?
    075 614 1583


  • Of stuur je liever een mail ?
    contact@vedicom.nl

Waarom een BORG of VEB-certificaat?

Inboedelverzekeraars kunnen een BORG of VEB-certificaat eisen wanneer je een offerte bij hen aanvraagt. Soms staan deze certificaten als harde eis in de polis, soms geven verzekeraars hoge korting wanneer je over deze bewijzen beschikt.
Met deze certificaten toon je aan dat een erkend beveiligingsbedrijf je pand heeft geïnspecteerd en de juiste beveiligingsmaatregelen heeft getroffen. Dit is voor de verzekeraars erg prettig, omdat dit inbraak in jouw pand (veel) minder aantrekkelijk heeft gemaakt.
Inhoudelijk zijn beide documenten vrijwel gelijk. Het verschil tussen BORG en VEB zit bovenal in de totstandkoming van het eindrapport.

BORG of VEB-certificering

Vedicom helpt je bij het verkrijgen van een BORG of VEB-certificaat. Wij komen als erkend beveiligingsbedrijf bij je langs en stellen samen een risico analyse op. Dit doen wij door middel van de Verbeterde Risicoklassenindeling (VRKI). Aan de hand van deze analyse valt jouw huis of bedrijfspand in één van vier risicoklassen. Welke klasse dat is, is vooral afhankelijk van de spullen die je wil beveiligen. Niet alleen de geldelijke waarde, maar ook hoe populair deze spullen zijn bij criminelen (ook wel de attractieve waarde genoemd). Denk hierbij aan dure apparatuur, kleding, computers en sieraden. Hoe hoger de waarde van deze spullen, hoe hoger de risicoklasse.

Er gelden Europese eisen voor deze certificaten. Dit houdt in dat je niet alleen een goedgekeurd alarmsysteem dient te hebben, maar ook opvolging naar een meldkamer. Zonder deze elementen krijg je geen certificaat.

Zonder onderhoudscontract is een certificaat 1 jaar geldig. Je kunt deze geldigheid oprekken tot 5 jaar door deze jaarlijks te laten inspecteren door een erkend beveiligingsbedrijf. Wij raden met klem aan om dit certificaat niet te laten verlopen. In dat geval zal het gehele proces van risicoanalyse tot keuring opnieuw doorgelopen moeten worden.
Het onderhoudscontract en verlenging van je BORG of VEB-certificaat vallen ook onder de paraplu van Vedicom. Wij noemen ons jouw beveiligingspartner omdat wij deze zorgen graag voor je overnemen.