logo
  • Direct iemand spreken ?
    075 614 1583


  • Of stuur je liever een mail ?
    contact@vedicom.nl
Onderhoud aan Alarmsysteem

Het onderhouden van uw alarmsysteem is essentieel om de werking op langere termijn te kunnen garanderen en de levensduur van uw inbraakbeveiliging te verlengen.Het is in uw en ons belang om te bepalen of de technische staat van de alarmapparatuur nog voldoet aan de risicoklasse van uw object.

Bouwkundige wijzigingen kunnen vragen om anders geplaatste of gerichte onderdelen in uw alarmplan.
Bovendien zijn alle beveiligingssystemen onderhevig aan slijtage, verval en vervuiling. Door ze tijdig te controleren, te beoordelen en waar nodig aan te passen, te repareren of te reinigen kan de continuïteit van het systeem gewaarborgd worden en voorkomt u dat kleine problemen, grote problemen worden.
Door gebrek aan onderhoud neemt het risico op uitval van het systeem of het aantal gevallen van vals alarm fors toe.

Bij de officiële certificering van uw alarminstallatie is een onderhoudscontract in elk geval verplicht.

Onderhoud Risco Alarmsysteem
Onderhoud aan Alarmsysteem

Wanneer uw een onderhoudscontract heeft bij ons, krijgt u periodiek een monteur op bezoek die uw systeem professioneel en nauwkeurig naloopt.

Vedicom heeft een streepje voor op de rest door een uniek, eigen systeemoverzicht en logboek. Dit boekwerk is opgesteld naar de richtlijnen van de VvBO (Verbond voor Beveiligingsorganisaties) “Voorschriften voor beheer en onderhoud alarmapparatuur” (juli, 2000).
Het bevat alle informatie die essentieel is voor de monteur.

Uw systeem zal zowel software- als hardware technisch doorgelicht en getest worden. Denk hierbij aan sensoren, detectoren, sirenes, rookmelders en bekabeling, maar ook aan doormeldapparatuur; contact met uw PAC (Particuliere Alarmcentrale).

De monteur zal vaststellen of deze nog naar behoren werken, geen beschadiging hebben en voldoende detectiebereik hebben.
Uw systeem zal – indien nodig en gewenst – een software-update krijgen om tegen bugs en andere storingen te beschermen.
Uiteindelijk zal er ter controle een functionele test plaatsvinden om te controleren op werking en bereik van het gehele systeem.

Alles om te bepalen of uw alarmsysteem nog in betrouwbare staat verkeert.
Door onze gespecialiseerde werkwijze kunnen wij de werking van de alarminstallatie blijven garanderen en ervoor zorgen dat uw inbraakbeveiliging jaren langer mee gaat.

Onderhoud aan alarmsysteem